Telekomunikacja

Dyscyplina wiedzy i techniki i działalności ludzkiej zajmująca się przesyłaniem danych wiadomości na dystans za pomocą sygnałów, zazwyczaj elektrycznych. Ze względu na rodzaj przesyłanych wiadomości wyróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem zastosowania odróżnia się telekomunikację zawierającą realizację…

Domy pasywne

Dom energooszczedny może zostać wybudowany w przeróżnych technologiach, spełniających kryteria przewodnictwa ciepła. Jedną z technologii budowlanych praktykowanych przy wznoszeniu domu nieskoenergetycznego są ściany 3-warstwowe, w których wszystkie warstwy spełniają konkretną funkcję, zapewniając szczelność, odporność oraz izolacyjność cieplną i akustyczną. Budowa…

Budynki pasywne

Budynek pasywny staje się w teraźniejszym czasie normą wznoszenia obiektów budowlanych- cechują taki dom dom z pewnością wyśmienite parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu obniżenie wykorzystania energii w trakcie użytkowania. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Budownictwa…

Zmiany prawa budowlanego

Prawo budowlane jest 1 z najważniejszych krajowych ustaw z dziedziny architektury, utrzymania i wyburzenia, budowli, nadzoru obiektów budowlanych oraz kryteriów funkcjonowania organów administracji publicznej w tym obszarze. Akt prawny reguluje dodatkowo sprawy związane z: miejscem wykonania inwestycji i sposobem pozyskiwania…