Inwentaryzacja

Czym są inwentaryzacje budowlane?

To przedstawienie realnego stanu budynku. Zwykle inwentaryzację robi się przy okazji remontu, przebudowy, bądź też nadbudowy budynku. Przydatna jest również w innych sytuacjach. Dlatego też warto dokładnie sprawdzić jakie dokumenty i rysunki są niezbędne, aby przeprowadzić dobrze zrobioną inwentaryzację i kto mógłby ją wykonać.

inwentaryzacja budowlana

Odwzorowanie rzeczywistego stanu budynku

Inwentaryzacja budowlana, to nic innego jak projekt techniczny, czyli szczegółowe odwzorowanie rzeczywistego stanu budynku. Inwentaryzacje wykonujemy w formie elektronicznej bądź też papierowej.

Inwentaryzacje przeprowadzamy jako część projektu przebudowy domu i tu nie ma znaczenia, czy prowadzimy nadbudowę domu, czy też postanowiliśmy zmienić podział istniejących w domu pomieszczeń. Ważne jest aby inwentaryzacja została przeprowadzona rzetelnie.

dom jednorodzinny

Inwentaryzacja budowlana – dlaczego jest tak ważna?

Ma ona znaczenie dla przebudowy starych domów, ponieważ wówczas przygotowana dokumentacja Techniczna służy inwestorowi zamiast projektu budowlanego, którego najczęściej stare domy nie posiadają. Dzięki tego typu dokumentacji architekt będzie mógł napisać projekt przebudowy, a odpowiedni inspektor budowlany w urzędzie gminy powinien zezwolić nam na remont naszego domu.