Przy zaczęciu budowy studni w wypadku gdy nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty do urzędu i zezwolenia jak Studnia nie przekracza 30 m głębokości i wydobycie wody jest mniejsze gdy, jednak kiedy na działce jest już budynek wolnostojący należy otrzymać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego czy też innego organu administracyjnego dla danej miejscowości. Najlepszym rozstrzygnięciem jest kiedy architekt podczas projektowania domu naniesie lokalizacja odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Pompa ciepła. W sąsiedztwie studni o większej głębokości wymagany jest projekt. Zgodnie z zapisami regulacji, inwestor ma misja przeprowadzenia dokumentacji powykonawczej kiedy jest ona wymagana, w terminie 6 łysków od zakończenia prac geologicznych.

solv
ith