Czym jest świadectwo energetyczne? (Nazywane również certyfikatem energetycznym)

Certyfikat energetyczny jest bardzo ważny jeśli chodzi o ocenę charakterystyki energetycznej budynku. Jest to dokument który jasno określa jakość budynku i jego koszta zużycia energii. Samo zużycie energii oznacza ponoszone miesięcznie jak i w skali roku koszta związane z ogrzewaniem domu. Ponadto duże zżycie energii w domach mieszkalnych generuje niebezpieczne i potęguje efekt cieplarniany.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W myśl przepisów dyrektywy parlamentu europejskiego z certroku 2002 oraz z ustawy Prawo budowlane z roku 2007 wraz z późniejszymi zmianami – certyfikat energetyczny powinien posiadać absolutnie każdy budynek. Nie ważne czy będzie to budynek nowo wybudowany, czy już istniejący

Oczywiście świadectwo energetyczne nie dotyczy budynków nie służących jako mieszkalne. Dlatego też pośród wyjątków od tej reguły możemy wliczyć między innymi: zabytki, budynki służące działalności religijnej, w tym miejsca kultu, niemieszkalne służące gospodarstwom rolnym, przemysłowym i gospodarczym o niskim zapotrzebowaniu na energię, budynkom mieszkalnym przeznaczonym do użytkowania nie dłużej jak 4 miesiące w roku.

Jaki wpływ na ceny nieruchomości mają świadectwa energetyczne?

Dzięki wprowadzeniu świadectw, można budynek oceniać biorąc pod uwagę koszty jego eksploatacji. Dzięki czemu budynki o niskim zużyciu energii będą mieć wyższe ceny, ale kupujący będzie miał pewność co do tego ile będzie mógł ciągu roku zaoszczędzić na zużyciu energii. Ponadto charakterystyka energetyczna ma jeszcze jeden ważny wpływ, chodzi natomiast o komfort użytkowania budynków, a w szczególności komfort cieplny. Dzięki temu będziemy wiedzieć nie tylko czy odpowiednia temperatura wewnętrzna w domu będzie zapewniona, ale także to, czy w domu istnieje korzystna wymiana powietrza.