Roboty ziemne – określenie
Roboty ziemne znaczy wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, oraz także przesuwanie lub właściwe kształtowanie formowanie. Oczywiście wszystko musi być adekwatne z zasadami i przepisami konkretnego projektu
Roboty ziemne wykonywane są, kiedy mówimy o budowlach podziemnych, o fundamentach budowli nadziemnych, o kształtowaniu obszaru, o formowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy o budowaniu instalacji podziemnych.
Prace na ogół polegają na odspojeniu od calizny, ekstrakcja tego produktu, i także jego transport, i także modelowanie i zagęszczanie masy ziemnej. Prace te mogą być wykonywane na wielorakie sposoby, choć na ogół myśląc o tego typu zajęć wyobrażamy sobie koparkę i hałdy wydobytej ziemi. Nie jest to jedyny sposób na prace ziemne. Obok przeprowadzania ich sposobami mechanicznymi, czyli za pomocą urządzeń, mogą być one wykonywane również ręcznie, albo też za pomocą materiałów wybuchowych najczęściej podczas gdy mamy do czynienia z kamieniami albo podobnymi gruntami twardymi i zbitymi, których w inny sposóbnie da się usunąć.
Rozkopy , nasypy – rodzaje
Roboty ziemne jednakże to nie tylko jej wykopywanie czy wydobywanie za pomocą koparki, chociaż tak kojarzą się one właśnie niedojrzałym mężczyzną i także nie tylko im. Prace te mogą mieć także rożne postacie
Wielu fachowców dokonuje również banalnego podziału prac ziemnych na rozkopy a także kopce, a ich różnicowanie zależy od tego , w jakim miejscu wykonywane są prace, pod czy na ziemi. Wykopy a także wały nie muszą być także tylko tymczasowymi ukształtowaniami obszaru , ale mogą być także stałym krajobrazem i sposobem ukształtowania okręgu. Kolejną specyficzną cechą, zarówno dla jednych jak i drugich jest sposób ich uformowania.
Na tej podstawie idzie też stwierdzić wielkość i forma na przykład wykopu, co następnie zapewni szybkie jego przemieszczanie lub przewożenie na terenie konstrukcji lub poza jej obszar . Rozróżnić można wykopy wąsko lub szeroko przestrzenne.
Aczkolwiek kopce dzielimy na: kontrolowane, gdy układa się je warstwami oraz zagęszcza (chociażby w przypadku konstrukcji dróg) oraz niekontrolowane – czyli odkłady zwałowe i pryzmowe. Jak się okazuje robotyziemne nie są wcale tak proste i jasne, aby poprawnie je dokonać konieczna jest wysoka wiedza a także doświadczenie, dzięki któremu zdołamy dobrze tę zlecenię zaplanować, i także przewidzieć potencjalne kłopoty lub komplikacje.

http://www.budikop.com/

solv
ith